неделя, 8 септември 2013 г.

Метафизичният завой надолу

За да достигне прецизността на своя изказ, той използва нещо, което малцина от другите академични поети имат смелостта да употребят, а именно да работят с обикновения разговорен език. Виждам го като ездач, който препуска през необятната степ на американската поезия и вика от седлото си на всички яздещи след него: „Нямам време за метафори, приятели! Просто трябва да разказвам. Трябва да разкажа моята история!”

Пейчо Кънев, Метафизичният завой надолу
в.Култура - брой 27, 19 юли 2013